SusținereDoctorandConducător doctorat
2024-05-17 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Ekaterina SVERTOKA
Îmbunătățirea preciziei de localizare a dispozitivelor portabile industriale cu LoRaWAN / Enhancing localization accuracy in industrial wearables with LoRaWAN
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2024-04-30 14:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
George Alexandru BOLDEIU
Dispozitive SAW realizate pe semiconductori de tip III – Nitruri pentru aplicatii in senzori si in cuplarea undelor acustice cu undele de spin / SAW devices based on III – Nitrides for applications in sensors and coupling acoustic waves with spin waves
CSI Dr. fiz. Alexandru MULLER
2024-04-15 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Andrei GAIȚĂ
Metode de Machine Learning pentru suportul verificării circuitelor integrate analogice / Machine Learning methods for supporting verification of analog integrated circuits
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2024-03-18 14:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Gabriel-Răzvan MIHAI
Tranzacții economice efectuate cu ajutorul tehnologiei blockchain: înregistrarea drepturilor și obligațiilor și efectuarea plăților financiare / Recurente blockchain-enabled economic transactions: recurring financial accrual and payments
Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN
2024-03-04 10:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Mihai-Corneliu CRISTESCU
Îmbunătățiri ale metricilor de performanță în verificarea funcțională a circuitelor utilizând Machine Learning / Performance metric improvements in circuit functional verification using Machine Learning
Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN
2024-03-04 14:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Mihai ANTONESCU
Optimizări algoritmice și arhitecturale pentru un accelerator hardware de tip Map-Reduce / Algorithmical and architectural improvements for a Map-Reduce hardware accelerator
Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN
2024-02-07 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Cristian Nicolae CAPOTĂ
Contribuții cu privire la securitatea comunicațiilor telefonice mobile de nouă generație / Contributions on the security of next generation mobile telephone communications
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2024-01-10 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Omid GHOZATLOU
Învățarea cu eșantioane adversariale pentru imagini satelitare multispectrale / Learning with adversarial samples for Earth observation multi-spectral images
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2024-01-12 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Adrian PETCU
Migrarea către Web3.0: Impactul scalării și descentralizării asupra aplicațiilor software / Migrating to Web3.0: The impact of scaling and decentralisation on software applications
Prof. dr. ing. Dan Alexandru STOICHESCU
2023-01-12 10:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Anca Mihaela DRĂGAN (VASILE)
Circuite integrate de joasă putere pentru senzor / Integrated circuits with low power for sensors
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2023-12-20 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Silvia OVREIU
Analiza imaginilor de retină folosind algoritmi de învățare profundă / Retinal image analysis using deep learning algorithms
Prof. dr. ing. Mihai CIUC
2023-12-20 10:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Andrei-Cosmin JITARU
Tehnici de învățare automată pentru analiza vizuală a interacțiunii umane / Machine learning-based visual analysis of human-to-human interaction
Prof. dr. ing. Bogdan IONESCU
2023-12-15 16:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Cosmin Andrei CONȚU
Managementul resurselor în soluții de virtualizare pentru rețele și servicii / Resource management in virtualization solutions for networks and services
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2023-12-08 10:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Nazir SAQIB
Obținerea hărților de adâncime din imagini defocalizate folosind rețele neurale profunde / Deep depth from defocus for near range and in-situ 3D exploration
Prof. dr. ing. Daniela COLȚUC
2023-12-08 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Muhammad Amjad IQBAL
Reconstructia imaginilor SAR de inalta rezolutie / Sparse reconstruction for high-resolution inverse SAR imaging
Prof. dr. ing. Andrei ANGHEL
2023-12-04 13:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Reza Mohammadi ASIYABI
Invatarea profunda pentru date SAR in prezenta esantintelor adversiale / Deep learning for SAR data in presence of adversarial samples
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2023-12-04 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Ana-Antonia NEACȘU
Metode robuste de învățare profundă inspirate din algoritmi de procesare de semnal / Robust deep learning methods inspired from signal processing algorithms
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2023-11-29 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Ileana-Mădălina CIUCĂ
Metode pentru analiza datelor PolSAR monostatice și bistatice / Methods for monostatic and bistatic polarimetric SAR image analysis
Prof. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ
2023-10-31 13:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Alexandru DINU
Modele și metode statistice utilizate în studiul științelor vieții / Statistical models and methods used in life sciences
Prof. dr. ing. Adriana VLAD
2023-10-23 15:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Cosmin-Alexandru IORDACHE
Contribuții în domeniul sistemelor integrate de testare a componentelor și dispozitivelor electronice / Contributions in the field of integrated testing systems of electronic components and devices
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2023-10-17 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Andrei-Mircea RACOVIȚEANU
Învățare cu marjă largă pentru analiza imaginilor / Large margin learning for image analysis
Prof. dr. ing. Corneliu-Nicolae FLOREA
2023-09-29 12:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Omer Mohammed Khodayer AL-DULAIMI
Algoritmi cu cooperare pentru sisteme radio cognitiv / Cooperative algorithms for cognitive radio systems
Prof. dr. ing. Călin VLĂDEANU
2023-09-29 10:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Florin Lucian CHIPER
Utilizarea metodelor de localizare a unei surse radio în sisteme de detecție, localizare și combatere a dronelor / The use of radio source localization methods in drone detection, localization, and countermeasure systems
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2023-09-28 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Marius-Nicușor NEDELCU
Efectul radiațiilor electromagnetice produse de sistemele de comunicații mobile asupra organismului uman / The effect of electromagnetic radiation produced by mobile communications systems on the human body
Prof. dr. ing. Teodor PETRESCU
2023-09-18 14:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Georgian E. NICOLAE
Aplicații de învățare automată în proiectarea tranzistoarelor MOSFET de putere / Machine Learning applications in power MOSFET design
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2023-09-08 11:00
Locație: ETTI, Sala de consiliu și Microsoft Teams
Matei-Șerban MIHALACHE
Tehnici de analiză și prelucrare a semnalului vocal pentru recunoașterea automată a elementelor paralingvistice, cu aplicații în expertiza criminalistică a vorbirii / Speech signal analysis and processing techniques for automatic recognition of paralinguistic elements, with applications in forensic speech
Prof. dr. ing. Dragoș BURILEANU
2023-06-15 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Alexandru TOPOR
Dispozitive electronice mobile și software integrat pentru aplicații biomedicale / Mobile electronic devices and integrated software for biomedical applications
Prof. dr. ing. Cristian RAVARIU
2023-05-18 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Amer Abbood Osman AL-BEHADILI
Caracterizarea materialelor solide și lichide pe bază de senzori microstrip de sensibilitate mare / Characterizing both solid and liquid materials based on high sensitivity microstrip sensors
Prof. dr. ing. Teodor PETRESCU
2023-04-20 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Cristina-Adelaida HEIMAN
Tehnici de transformare a polarizării pentru antene directive / Polarization transformation techniques for directive antennas
Prof. dr. ing. Răzvan TAMAȘ
2023-03-27 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Pantelimon-Teodor TIVIG
Optimizarea planului de control în rețele definite prin software / Control plan optimization in software defined networks
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2023-03-06 15:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
George-Vlăduț POPESCU
Arhitecturi și structuri pentru calcul eterogen – Îmbunătățiri ale transferului de date pentru un sistem eterogen de calcul / Architectures and structures for heterogeneous computing - Improvements in data transfer for a heterogeneous computing system
Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN
2023-01-19 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Victor POPA
Separarea oarbă a surselor sonore din mixturi binaurale / Blind source separation from binaural mixtures
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2023-01-13 09:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Mohammed Kareem HUSSEIN
Algoritmi pentru reducerea volumului de date pentru a ameliora eficiența energetică a rețelelor de senzori fără fir cu transmisie directă sau organizate în clustere / Data reduction algorithms to improve the energy efficiency of single hop or cluster based wireless sensor networks
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2023-01-12 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Mihai COCA
Metode hibride de inteligență artificială pentru extragerea informațiilor latente din imagini de teledetecție: analiza la bord a hazardelor naturale / Hybrid artificial intelligence methods for latent information extraction from remote sensing images: on-board natural hazard analysis
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2023-01-20 12:30
Locație: UPB, CAMPUS și Microsoft Teams
Mihai BOLDEANU
Clasificarea automată a polenului folosind tehnici de învățare automată / Automatic pollen classification using deep learning techniques
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2023-01-19 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Ana-Luiza DUMITRESCU (RUSNAC)
Recunoașterea vorbirii imaginate prin analiza semnalelor EEG / Imaginary speech recognition by EEG signal analysis
Prof. dr. ing. Ovidiu GRIGORE
2023-01-20 11:00
Locație: UPB, CAMPUS și Microsoft Teams
Alexandru-Lucian GEORGESCU
Metode și tehnologii de inteligență artificială aplicate în tehnologia vorbirii / Methods and technologies of artificial intelligence applied in speech technology
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2023-01-13 12:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Ciprian Mihai COMAN
Contribuții privind îmbunătățirea practicilor în industria 4.0 / Contributions on improving practices in Industry 4.0
Prof. dr. ing. Adriana FLORESCU
2022-12-13 14:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Mircea NICOLAESCU
Contribuții privind compatibilitatea electromagnetică a circuitelor și sistemelor digitale / Contributions regarding electromagnetic compatibility of digital circuits and systems
Prof. dr. ing. Victor CROITORU
2022-12-14 10:30
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Adrian FOCȘA
Metode avansate de imagistică radar cu apertură sintetică pentru configurații monostatice și bistatice / Advanced synthetic aperture radar computational imaging methods for monostatic and bistatic configurations
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2022-12-05 14:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Sabin BELU
Metode avansate de compresie în automotive / Advanced data compression methods in automotive
Prof. dr. ing. Daniela COLȚUC
2022-12-09 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Cristian PASCARIU
Utilizarea tehnicilor inteligenței artificiale în analiza malware / Using artificial intelligence techniques for malware analysis
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2022-11-18 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Mustafa Khaleel Ibrahim HAMADANI
Tehnologii de cloud computing în rețele 5G pentru comunicația D2D / Cloud computing technologies in 5G networks for the D2D communication
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2022-10-24 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Filip-Alexandru ROȘU
Studiu al configuratilor SAR multistatic / A study on multistatic SAR configurations
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2022-10-17 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Iulia COCA (NEAGOE)
Metode neuronale multinivel pentru teledetecție: reconstruirea și predicția imaginilor satelitare / Sensor deep learning: reconstruction and prediction of multispectral satellite images
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2022-10-03 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Alexandru-George RUSU
Algoritmi adaptivi cu aplicații în comunicațiile audio și de voce / Adaptive algorithms with applications in audio and Voice communications
Prof. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ
2022-10-06 15:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Alexandru-Dan BOITAN
Studii privind securitatea informațiilor - analiză din perspectiva vulnerabilităților Tempest / Research on information security - analysis from the Tempest vulnerability perspective
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2022-09-08 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Alexandra-Maria TĂUȚAN
Analiza automată a semnalelor fiziologice pentru diagnosticarea și monitorizarea bolilor neurologice / Automatic analysis of physiological signals for the diagnosis and monitoring of neurological disorders
Prof. dr. ing. Bogdan IONESCU
2022-09-09 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Adrian-Cătălin DINCULESCU
Metode neinvazive de evaluare și monitorizare a stării de sănătate destinate persoanelor cu profesii solicitante sau vârstnice / Non-invasive methods of health assessment and monitoring for people with demanding professions or elders
Prof. dr. ing. Corneliu FLOREA
2022-07-22 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Mihai-Sorin BADEA
Dezvoltarea sistemelor inteligente de interfațare vizuală om-mașină / The development of intelligent systems for visual human-machine interfaces
Prof. dr. ing. Constantin VERTAN
2022-06-20 16:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Dorin - Mirel STĂNICĂ
Inteligența computațională aplicată sistemelor electronice utilizate în inginerie nucleară / Computational intelligence applied to electronic systems used in nuclear engineering
Prof. dr. ing. Nicu BIZON
2022-05-30 10:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Viorel BUCUR
Referințe de tensiune avansate bazate pe diode Zener / Advanced Zener-based voltage references
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2022-04-28 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Vlad-Valentin FIREȚEANU
Structurarea aplicațiilor de analiză a riscului pentru proiectele Internet of Things / Designing risk assessment applications for Internet of Things projects
Prof. dr. ing. Mihai CIUC
2022-03-29 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Raluca Maria AILENI
Contribuţii teoretice şi experimentale la monitorizarea parametrilor vitali folosind sisteme de control inteligent bazate pe senzori integraţi în structuri textile şi servicii Cloud Computing / Theoretical and experimental contributions to monitoring of vital parameters using intelligent control systems based on sensors integrated in textile structures and Cloud Computing
Prof. dr. ing. Adriana FLORESCU
2022-03-31 14:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Bogdan ANTON
Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of improving energy consumption for motor vehicles
Prof. dr. ing. Adriana FLORESCU
2022-03-29 15:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Manole-Ștefan NICULESCU
Metode de îmbunătăţire a acurateţei analizelor biochimice / Methods for improving the accuracy of the biochemical assays
Prof. dr. ing. Adriana FLORESCU
2022-03-18 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Gheorghe BOSTAN
Contribuții la studiul sistemelor optice din aparatura optoelectronică cu aplicații / Contributions to the study of optical systems in optoelectronic devices, with applications
Prof. dr. ing. Paul ȘCHIOPU
2022-03-03 16:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Cristina Sanda ONEA
Studii privind comportarea sistemelor laser cu semiconductoare în cavități optice externe duble pentru comunicații securizate / Studies on the behaviour of semiconductor laser systems coupled with two external cavities for secure communications
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2022-02-15 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Ana-Maria Claudia ȘELEPIUC (DRĂGULINESCU)
Optimizarea sistemelor automate care folosesc senzori / Sensors-based automatic systems optimisation
Prof. dr. ing. Simona-Viorica HALUNGA
2022-02-11 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Radu-Marius BONCEA
Contribuții la creșterea scalabilității și fiabilității Internetului Obiectelor / Contributions to improve scalability and reliability of the Internet of objects
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2022-02-04 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Elena-Diana ȘANDRU (GROSU)
Evaluarea variației procesului de fabricație în analiza proiectării circuitelor bazată pe date, utilizând machine learning / Data-driven fabrication process variation assessment in circuit design analysis using machine learning
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2023-01-30 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Adrian SIMA
Aplicații de interferometrie holografică digitală în timp real cu modularea spațială a luminii pentru diagnosticarea suprafețelor și a obiectelor de fază / Real-time digital holographic interferometry applications with spatial light modulation for surfaces and phase objects diagnosis
Prof. dr. ing. Paul ȘCHIOPU
2022-01-12 12:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Marius M. IONESCU
Contribuții la sisteme inteligente medicale / Contributions to intelligent medical systems
Prof. dr. ing. Ovidiu GRIGORE
2022-01-04 16:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Aurelian-Claudiu KOTLAR
Circuite electronice pentru controlul încălzitorului electric catalitic, folosite în industria auto la controlul emisiilor / Electric heated catalyst controller design for automotive emission control
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2021-12-16 11:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Alina-Elena MARCU
Comunicații optice în spectrul vizibil / Optical communications in the visible spectrum
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2021-11-01 16:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Rodica-Cristina D. PAVEL (NEGROIU)
Cercetări asupra parametrilor electrici ai supercondensatoarelor / Research on the electrical parameters of supercapacitors
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2021-09-30 14:00
Microsoft Teams
Paul Liviu Aurel DIACONESCU
Contribuții la optimizarea și aplicațiile modelului deep convolutional neural networks / Deep convolutional neural networks
Prof. dr. ing. Victor-Emil NEAGOE
2021-09-29 10:00
Microsoft Teams
Gabriel BANARIE
Senzori de temperatură monolitici avansați / Advanced monolithic temperature sensors
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2021-10-05 11:00
Locație: ETTI, Sala Consiliu și Microsoft Teams
Mihai DOGARIU
Învățare adâncă pentru aplicații cu date insuficiente / Deep Learning for scarce data applications
Prof. dr. ing. Bogdan IONESCU
2021-10-04 13:00
Locație: ETTI, Sala consiliu și Microsoft Teams
Liviu-Daniel ȘTEFAN
Rețele neuronale adânci pentru clasificarea datelor multimedia / Deep Neural Networks for multimedia classification
Prof. dr. ing. Bogdan IONESCU
2021-09-27 16:00
Microsoft Teams
Eugen NEACŞU
Protecția integrată a sistemelor informatice critice / Integrated protection of critical information systems
Prof. dr. ing. Paul ȘCHIOPU
2021-09-27 12:00
Microsoft Teams
Andra-Isabela-Elena ȚAPU (CIOBANU)
Contribuții la asigurarea calității serviciului în rețele 5G multi-domenii și feliate, prin management, orchestrare și virtualizare / Contributions to quality of service assurance in 5G multi-domain sliced networks through management, orchestration and virtualization
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2021-09-29 14:00
Microsoft Teams
Alexandru-Cosmin GRIVEI
Metode și algoritmi de extracție și căutare de informații în serii temporale de imagini satelitare / Methods and algorithms for information retrieval and search in satellite image time series
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2021-09-28 11:00
Microsoft Teams
Cristian A. MONEA
Contribuții la implementarea unui sistem de procesare și analiză de semnal utilizat în spectroscopia de rezonanță nucleară cuadrupolară / Contributions to the implementation of a signal processing and analysis system for nuclear quadrupole resonance spectroscopy
Prof. dr. ing. Nicu BIZON
2021-06-23 10:00
Microsoft Teams
Cristian Constantin DAMIAN
Contribuţii la dezvoltarea senzorilor de imagine inteligenți / Contributions to the development of computational imaging sensors
Prof. dr. ing. Daniela COLȚUC
2021-06-10 11:00
Microsoft Teams
Giorgiana-Cătălina CHIRANU (ILIE)
Potențiometre digitale cu performanțe îmbunătățite cu aplicații în sistemele audio-video / Digital potentiometers with improved performances with applications in audio-video systems
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2021-06-07 11:00
Microsoft Teams
Lucian George EFTIMIE
Cercetări în patologia tiroidiană folosind tehnici neconvenționale de înaltă rezoluție cu fascicule laser / Research in thyroid pathology using unconventional high-resolution laser beam techniques
Prof. dr. ing. Gheorghe STANCIU
2021-05-21 10:00
Microsoft Teams
Alexandru BUTURUGĂ (VLĂDESCU)
Determinarea și evaluarea experimentală a performanțelor microcontrolerelor cu arhitectură pe 8 biți / The experimental determination and evaluation of 8-bit architecture microcontrollers’ performance
Prof. dr. ing. Dan Alexandru STOICHESCU
2021-04-26 17:00
Microsoft Teams
Andreea CONSTANTIN (PLĂTICĂ)
Separarea efectului curenților de mod comun de pe cablurile de alimentare ale antenelor din câmpul total radiat / Discrimination of common mode currents effect on antenna feeders from the total radiated field
Prof. dr. ing. Răzvan TAMAȘ
2021-04-05 15:00
Microsoft Teams
Ioan Cristian HOARCĂ
Optimizarea surselor hibride de putere bazate pe energii regenerabile / Optimization of hybrid power sources based on renewable energies
Prof. dr. ing. Nicu BIZON
2021-03-18 15:00
Microsoft Teams
Niculina BĂDĂLAN (DRĂGHICI)
Managementul termic în cadrul modulelor electronice de putere / Thermal management for power electronic modules
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2021-03-23 17:00
Microsoft Teams
Mihai Gabriel CONSTANTIN
Analiza automata a impactului vizual al documentelor multimedia / Automatic analysis of the visual impact of multimedia data
Prof. dr. ing. Bogdan IONESCU
2021-03-05 11:00
Microsoft Teams
Alexandru-Emilian ȘUȘU
Compilare portabilă pentru acceleratorul vectorial connex-s pentru sisteme îmbarcate / Vector-length agnostic compilation for the connex-s embedded wide vector accelerator
Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN
2021-03-10 15:00
Microsoft Teams
Constantin ROPOTEANU
Cercetări privind optimizarea modulelor electronice de alimentare / Research on optimization of electronic power modules
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2021-01-15 10:00
Microsoft Teams
Mahmood Jalal Ahmad ALSAMMARRAIE
Algoritmi de detecție spectrală pentru sistemele cu acces oportunist la spectru / Spectrum sensing algorithms for opportunistic spectrum access system
Prof. dr. ing. Călin VLĂDEANU
2021-01-11 17:00
Microsoft Teams
Adrian ANDRONE
Utilizarea suprafețelor selective în frecvența pentru identificarea și urmărirea autovehiculelor / Application of frequency selective surfaces to vehicle identification and tracking
Prof. dr. ing. Răzvan TAMAȘ
2020-12-17 18:00
Microsoft Teams
Corina MACOVEI
Dezvoltarea de metode și tehnici criptografice folosind teoria haosului și statistică / Cryptographic methods and techniques using chaos theory and statistics
Prof. dr. ing. Adriana VLAD
2020-12-16 14:00
Microsoft Teams
Thitimanan AMRONGSAKMETHEE
Tehnici de inteligență artificială pentru afaceri / Artificial intelligence techniques for business
Prof. dr. ing. Victor-Emil NEAGOE
2020-12-14 11:00
Microsoft Teams
Mădălina Georgiana BERCEANU
Optimizarea performanțelor sistemelor de comunicații digitale / Optimizing the performance of digital communications systems
Prof. dr. ing. Simona HALUNGĂ
2020-11-19 14:00
Microsoft Teams
Lucian Sebastian MURARU
Cercetări privind sinteza sistemelor optoelectronice pentru scanarea proprietăților solului / Research on the synthesis of optoelectronic systems for scanning soil properties
Prof. dr. ing. Paul ȘCHIOPU
2020-11-18 17:00
Microsoft Teams
Ilie-Valentin MIHAI
Măsurarea suprafeței echivalente radar într-un mediu real / Radar cross section measurements in a real environment
Prof. dr. ing. Răzvan TAMAȘ / Prof. dr. ing. Ala SHARAIHA
2020-10-30 10:30
Microsoft Teams
Mihai ȘERBĂNESCU
Sisteme opto-electronice de comandă și control pentru laserii ultraintenși / Opto-electronic command and control systems for ultra-intens lasers
Prof. dr. ing. Paul ȘCHIOPU
2020-10-06 15:00
Microsoft Teams
Ionuț-Daniel BARBU
Securitate cibernetică: vulnerabilitățile sistemelor informatice ale viitorului / Cyber security: the vulnerabilities of future information systems
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2020-09-29 18:30
Microsoft Teams
Daniel-Ciprian VASILE
Module inteligente destinate securizării împotriva intruziunilor asupra echipamentelor electronice / Smart modules for securing the electronic equipment against tampering
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2020-09-28 18:30
Microsoft Teams
Vasile Mădălin MOISE
Cercetări privind utilizarea tehnologiilor Internet of Things (IoT) în electronica auto / Research on the use of Internet of Things (IoT) technologies in autoelectronics
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2020-09-24 16:00
Microsoft Teams
Vlad-Mihai PLĂCINTĂ
Circuite integrate complexe utilizate în mediul radioactiv prezent în experimentul de fizica energiilor înalte LHCB și extrapolare către experimentele spațiale / Complex integrated circuits in the radiation environment at the LHCB high energy physics experiment and extrapolation to the case of space-based experiments
Prof. dr. ing. Cristian RAVARIU
2020-09-24 11:00
Microsoft Teams
Cătălina GHERGHINA
Contribuții la îmbunătățirea calității și securității serviciilor bazate pe IP in rețele inteligente de telecomunicații / Improvement of the quality and security of IP based services in intelligent telecommunications networks
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2020-09-08 11:00
Microsoft Teams
Răzvan Florentin TRIFAN
Algoritmi și proceduri inovative în sisteme de comunicații digitale 5G / Innovative algorithms and procedures for 5G digital communications systems
Prof. dr. ing. Constantin PALEOLOGU
2020-09-04 11:00
Microsoft Teams
Gheorghe POP
Contribuții la expertiza criminalistică a înregistrărilor audio digitale / Contributions to forensic examination of digital audio recordings
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2020-07-29 16:00
Microsoft Teams
Ciprian-Vasile POP
Estimarea duratei de viață a circuitelor integrate de putere în aplicații / Application-Aware Lifetime Estimation of Power Devices
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2020-07-22 10:00
Microsoft Teams
Monica Lavinia IONIȚĂ (CIOLACU)
Sistem adaptiv de instruire asistată de calculator / An adaptive framework for computer-based learning technology
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2020-06-10 11:00
Microsoft Teams
Sabina-Daniela AXINTE
Cercetări privind tehnicile de verificare și validare a sistemelor informatice / Research on verification and validation techniques for information systems
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2020-05-27 11:00
Microsoft Teams
George Robert ȘIȘMAN
Tehnici optimizate pentru întreținerea predictivă a sistemelor electronice și proceselor de fabricație specifice acestora / Optimized techniques for insuring predictive maintenance for electronic systems and manufacturing processes there of
Prof. dr. ing. Nicu BIZON
2020-02-21 12:00
Locație: ETTI, sala B021
Ovidiu PLUGARIU
Accelerare hardware pentru sisteme de calcul distribuit eficiente energetic / Hardware offloading for energy-efficient distributed computing
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2020-02-19 15:00
Locație: ETTI, sala B025
Mihai VIDRAȘCU
Sistem IoT de monitorizare a familiei de albine / IoT bee hive monitoring system
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2016
Locație: ETTI
Ali AMMAR SAHRAB SAHRAB
Advanced Design for Broadband Wireless multi-user Networks
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2016
Locație: ETTI
Grigore Alexandru BURLOIU
Augumentarea digitală dinamică a reprezentațiilor muzicale / Dynamic Music Representations for Real-Time Performance: From Sound to Symbol and Back
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2016
Locație: ETTI
Daniela CALENIC (DEACU)
Sinteza și caracterizarea antenelor de bandă ultra-largă. Aplicații în detecția și localizarea arcurilor electrice / Synthesis and Characterization of Ultra-Wide Band Antennas. Application to Detection and Localization of Electric Arcs
Prof. dr. ing. Teodor PETRESCU
2016
Locație: ETTI
Șerban Vasile CARATĂ
Contribuții la recunoațterea formelor în imagistica multispectrală și hiperspectrală
Prof. dr. ing. Victor NEAGOE
2016
Locație: ETTI
Alina COTOI (DINCĂ)
Sisteme moderne de monitorizare și diagnoză în mentenanțã predictive
Prof. dr. ing. Anca MANOLESCU
2016
Locație: ETTI
Dragoș George DUCU
Contribuții la îmbunătățirea convertoarelor sigma-delta în timp continuu ți hibride, noi tehnici de îmbunătățire a raportului semnal-zgomot
Prof. dr. ing. Anca MANOLESCU
2016
Locație: ETTI
Vlad Cristian GEORGESCU
Analiza complexă a datelor din sisteme SCADA industriale
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2016
Locație: ETTI
Voichița MAICAN (DRAGOMIR)
Sisteme de inspirație naturală pentru eficientizarea recunoașterii în imagistică (medicală)
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2016
Locație: ETTI
Salah Sadiq Al-Kafaji MUHAMMED
Design of Microstrip Patch Antennas for the Microwave detection of Breast Tumors
Prof. dr. ing. George LOJEWSKI
2016
Locație: ETTI
Anca-Livia RADU
Large Scale Media Analysis via Media Fusion and Crowdsourcing
Prof. dr. ing. Bogdan IONESCU
2016
Locație: ETTI
Adela Sanziana VINTEA
Modelarea sistemelor de comandă-control-comunicații pentru managementul informatizat al rețelelor electrice independente
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2016
Locație: ETTI
Radu TĂNASE
Fuziunea datelor multinodale. Tehnici și algoritmi de supraveghere pe termen lung
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2017
Locație: ETTI
Adela-Alessandra BANDRABUR
Analiza portretului uman pentru interacțiuni om - mașină
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2017
Locație: ETTI
Alexandru Gabriel DIACONU
Contribuții la optimizarea operațională a sistemelor fotovoltaice pentru aplicații / Contributions to the Operational Optimization of Photovoltaic Systems in Applications
Prof. dr. ing. Paul STERIAN
2016
Locație: ETTI
Ioana Roxana DRAGOMIR (MILITA)
Metode și tehnici de analiză și testare a datelor și algoritmilor din domeniul criptografiei / Methods and Techniques of Analysis and Testing Data and Algorithms in the Field of Cryptography
Prof. dr. ing. Adriana VLAD
2017
Locație: ETTI
Ioana Alexandra GIANGU
Senzori cu unde de suprafață și de volum
Prof. dr. ing. George LOJEWSKI
2017
Locație: ETTI
Cristian GRECU
Rețele de senzori
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2017
Locație: ETTI
Ovidiu George PROFIRESCU
Contribuții la dezvoltarea circuitelor integrate CMOS cu performanțe îmbunătățite / Contributions to the Development of CMOS Integrated Circuits with Improved Performance
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2017
Locație: ETTI
Răzvan PUȘCAȘU
Arhitecturi de amplificatoare operaționale de precizie cu gama extinsă a modului comun
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2017
Locație: ETTI
Marius Corneliu ROȘU
Contribuții la folosirea rețelelor de senzori în aplicațiile de monitorizare medicală / Contribution în use of Wireless Sensor (WS) for Medical Monitoring Application
Prof. dr. ing. Vasile LĂZĂRESCU
2017
Locație: ETTI
Cosmin ȚOCA
Object Detection
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2017
Locație: ETTI
Alyouzbaki YASAMEEN
Contribuții la eliminarea zgomotului din imaginile medicale ultrasonore / Contribution to denoising of medical ultrasound images
Prof. dr. ing. Rodica STRUNGARU
2018
Locație: ETTI
Turki AL-HILFI HAIDER MOHAMMED
Analiza performanțelor și propuneri pentru dezvoltarea rețelei de comunicații wireless din Bagdad / Performance Analysis and Improvement Proposal for the Wireless Communication Networks în Baghdad
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2018
Locație: ETTI
Mousa ALNAWAFA EMAD SULAIMAN
Protocoale de rutare multi-Hop eficiente energetic pentru rețele de senzori fîră fir dezvoltate pe baza protocolului Leach / Energy Efficient Multi-Hop Routing for Wireless Sensor Networks Based on the Leach Protocol
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2018
Locație: ETTI
Frhan AMJAD JUMAAH
Real-Time Web Clickstream Data Analysis and Visualisation for user behaviour Modelling Based Applications Using Hadoop Apache Flume
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2018
Locație: ETTI
Liliana ANCHIDIN (ACHIȚEI)
Măsurarea câștigului antenelor în zona de câmp apropiat
Prof. dr. ing. Răzvan TAMAȘ
2018
Locație: ETTI
Angela Mihaela BARACU
Contribuții la realizarea tehnologică de senzori și structuri MEMS
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2018
Locație: ETTI
Mihai Ionuț BUCURICĂ
Modelarea propagării și recunoașterea semnalelor sonore cu metode de inspirație naturală / Sound signal recognition and propagation modeling using natural computing methods
Prof. dr. ing. Radu DOGARU
2018
Locație: ETTI
Răzvan Eusebiu CRĂCIUNESCU
Optimizarea performanțelor sistemelor de comunicații prin canale afectate de fading / Communication Systems Optimization în Fading Environments
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2018
Locație: ETTI
Robert Alexandru DOBRE
Preprocesarea și editarea semnalelor multimedia pentru expertiza criminalistică
Prof. dr. ing. Dumitru STANOMIR
2018
Locație: ETTI
Bogdan GAVRILOAIA
Algoritmi de recunoaștere a formelor din imagini medicale folosind arhitecturi bioinspirate
Prof. dr. ing. Nicolae VIZIREANU
2018
Locație: ETTI
Andreea GRIPARIȘ
Visual Data Mining for Image Data Sets
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2018
Locație: ETTI
Viorel MANEA
Contribuții la studiul comunicațiilor optice neghidate / Contributions to the study of free space optical communications
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2018
Locație: ETTI
Andrei MARGHESCU
Structuri hard în securizarea semnalelor sistemelor mobile de comunicare / Hardware Structures used for Communication Systems Signals Security
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2018
Locație: ETTI
Cosmina Valentina NĂSTASE
Metode performante de sondare a mediului radio ptr. Aplicații radio cognitiv
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2018
Locație: ETTI
Irina Emilia NICOLAE
Prelucrare avansată a semnalelor eeg cu aplicații în brain computer interface / Advanced EEG Signal Processing with Applications în Brain-Computer Interfaces
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2018
Locație: ETTI
Valentin Adrian NIȚĂ
Expertiză criminalistică a înregistrărilor audio-video. Detecția editărilor din înregistrări audio
Prof. dr. ing. Dumitru STANOMIR
2018
Locație: ETTI
Sergiu OPREA
Metode moderne de control pentru convertoarele de putere cu semnale de referință variabile / Modern Methods for Control of Power Converters with Variable Reference Signals
Prof. dr. ing. Constantin RĂDOI
2018
Locație: ETTI
Paul ION
Contribuții la optimizarea metodelor și echipamentelor electronice de măsurare dimensională la ultrasunete tuburilor metalice
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2018
Locație: ETTI
Daniel PETCU
Contribuții la dezvoltarea sistemelor biometrice / Contributions to the development of biometric systems
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2018
Locație: ETTI
Mihai Alexandru PETROVICI
Obtinerea imaginilor din masuratori incomplete folosind proprietăți de sparsitate și entropie / Image recovery from incomplete samples based on sparsity and entropy
Prof. dr. ing. Daniela COLȚUC
2018
Locație: ETTI
Andrei Iacob PURICĂ
Sinteza și reconstrucție de puncte de vedere din surse multiple de video compresat / View Synthesis and View Reconstruction from Multi-View and Multi-Source Compressed Video
Prof. dr. ing. Beatrice PESQUET-POPESCU
2018
Locație: ETTI
Liviu Alexandru STANCU
Contribuții la dezvoltarea și implementarea rețelelor definite prin programe soft
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2018
Locație: ETTI
Antonio Sorin TAȘU
Modelarea propagãrii undelor radio
Prof. dr. ing. Teodor PETRESCU
2018
Locație: ETTI
Relu Laurențiu TĂTARU
Tehnici de protecție a datelor folosind sisteme haotice / Data Protection Techniques based on Chaotic Systems
Prof. dr. ing. Adriana VLAD
2018
Locație: ETTI
Mihai Liviu TUDOSE
Contribuții în domeniul echipamentelor radar cu apertura sintetică
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2018
Locație: ETTI
Valentin Gabriel VOICULESCU
Contribuții la monitorizarea și gestionarea puterii și performanței în telefoanele mobile inteligente / contributions to monitoring and management of power and performance în modern smartphones
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2019
Locație: ETTI
Alexandru-Mihai ANTONESCU
Contribuții la îmbunãtãtirea performanțelor circuitelor cu dispozitive de tip MOS și bipolare
Prof. dr. ing. Lidia DOBRESCU
2019
Locație: ETTI
Mihai Cătălin ARVA
Analiza integrității semnalului și a puterii în Proiectarea și Modelarea circuitelor hibride de putere controlate în regimuri de funcționare periodice și haotice
Prof. dr. ing. Nicu BIZON
2019
Locație: ETTI
Ana BĂRAR
Fenomene de transport neliniare și haos în semiconductor
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2019
Locație: ETTI
Bogdan-Andrei BOTEANU
Tehnici de învățare asistată de calculator în contextul sistemelor de căutare a informatiei
Prof. dr. ing. Bogdan IONESCU
2019
Locație: ETTI
Andrei-Costin COCOR
Metode moderne de prelucrare și transmitere a informației
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2019
Locație: ETTI
Dan CRĂCIUNESCU
Contribuții la dezvoltarea și integrarea sistemelor fotovoltaice complexe în aplicații optoelectronice și electroenergetice
Prof. dr. ing. Paul STERIAN
2019
Locație: ETTI
Cosmin-Răzvan DĂNIȘOR
Extragerea de informație din observații multiple SAR
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2019
Locație: ETTI
Kareem DIFAR ABDULAMEER
Efecte ale propagării ionosferice asupra sistemelor satelitare / Effects of the Ionospheric Propagation on Satellite Systems
Prof. dr. ing. Teodor PETRESCU
2019
Locație: ETTI
Florin DRĂGAN
Cercetări asupra unor metode și tehnici neconvenționale privind interacția radiației laser cu substanțele organice
Prof. dr. ing. Paul STERIAN
2019
Locație: ETTI
Constantin DUMITRU
Contribuții și cercetări cu privire la efectele optice parametrice cu aplicații
Prof. dr. ing. Paul STERIAN
2019
Locație: ETTI
Camelia ELISEI-ILIESCU
Algoritmi adaptivi de tip RLS cu performanțe îmbunãtãtite
Prof. dr. ing. Constantin PALEOLOGU
2019
Locație: ETTI
Ionuț-Bogdan FÎRTAT
Dispozitive MEMS pentru aplicații bio-medicale
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2019
Locație: ETTI
Mihai GAVRILESCU
Sistem multimodal pentru recunoașterea proceselor afective umane
Prof. dr. ing. Nicolae VIZIREANU
2019
Locație: ETTI
Valeriu Marius GHEORGHE
Advanced Methods of Calibration for Measure-While-Drilling Directional sensor Modules
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2019
Locație: ETTI
Kassab HAMED YASSIN
Optimizarea consumului energetic în rețelele wireless
Prof. dr. ing. Vasile LĂZĂRESCU
2019
Locație: ETTI
Laura Maria IANCU (DOGARIU)
Optimizarea distribuită și procesarea informațiilor prin rețelele adaptive / Distributed Optimization and Information Processing over Adaptive Networks
Prof. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ
2019
Locație: ETTI
Alecs-Andrei MATEI
Studii asupra materiei condensate prin metode de înaltă rezoluție
Prof. dr. ing. Gheorghe STANCIU
2019
Locație: ETTI
Elena Mădălina OPROIU
Noi tehnologii pentru optimizarea rețelelor mobile celulare
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2019
Locație: ETTI
Gabriel-Marius PETRICĂ
Contribuții la asigurarea securității sistemelor informatice în mediul online
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2019
Locație: ETTI
Valentin Constantin STANCIU
Aplicații pentru dezvoltarea rețelelor cooperative de tip radio cognitiv
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2019
Locație: ETTI
Aurelian-Daniel COSTEA
Designul platformei unificate pentru sisteme de securitate
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2014
Locație: ETTI
Vlad ANGHEL
Circuite integrate de mică putere cu aplicații în alimentarea ledurilor
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2014
Locație: ETTI
Irina BACÎȘ (VASILE)
Tendințe de dezvoltare a rețelelor și serviciilor de telecomunicații prin cablu și fibră optică
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2014
Locație: ETTI
Adrian BĂJENARU
Stabilizatoare liniare de tensiune cu performanțe tehnice optimizate
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2014
Locație: ETTI
Marina BALHAR AL-ZINK
Semantic Mining of Remote Sensing Data
Prof. dr. ing. Vasile LĂZĂRESCU
2014
Locație: ETTI
Florin BERNEA
Sisteme electronice de cotrol automat a proceselor tehnologice din industria cimentului
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2014
Locație: ETTI
Laurențiu BOICESCU
Impactul securității asupra performanței rețelelor de comunicații
Prof. dr. ing. Victor CROITORU
2014
Locație: ETTI
Mihaela BOJAN
Metode optoelectronice de caracterizare a suprafețelor la scală nanometrică
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2014
Locație: ETTI
Ionuț Vlad BORNOIU
Detecția emoțiilor umane folosind semnale psiho-fiziologice
Prof. dr. ing. Rodica STRUNGARU
2014
Locație: ETTI
Diana BUCUR (BRÎNARU)
Integritatea semnalelor - proiectarea circuitelor de mare viteză
Prof. dr. ing. George LOJEWSKI
2014
Locație: ETTI
Cristian George CERNAT
Contribuții în zona de management pentru rețele definite prin software
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2014
Locație: ETTI
Alexandru Ioan CIUREA
Tehnici avansate pentru recunoașterea formelor în imaginile satelitare de observație terestră
Prof. dr. ing. Victor NEAGOE
2014
Locație: ETTI
Răzvan George CONDOROVICI
Tehnici de analiză și înțelegere automată a picăturilor reprezentată în forma digitală
Prof. dr. ing. Alexandru STOICHESCU
2014
Locație: ETTI
Adrian Viorel DIACONU
Procesarea paralelă a datelor în rețele wireless de senzori multimedia
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2014
Locație: ETTI
Marius Bogdan DINU
Contribuții la protecția datelor prin procese de data mining
Prof. dr. ing. Anton MANOLESCU
2014
Locație: ETTI
Dragoș DRĂGHICESCU
Analiza înregistrărilor audio și recunoașterea vorbitorului în criminalistică
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2014
Locație: ETTI
Ana DUMITRAȘCU
Utilizarea microsenzorilor în sisteme de navigație
Prof. dr. ing. Marin DRĂGULINESCU
2014
Locație: ETTI
Vlad Alexandru GROSU
Algoritmi de compresie - decompresie în ritm real adaptați sistemelor încapsulate
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2014
Locație: ETTI
Constantin Viorel MARIAN
Optimizarea rutării în rețelele IP și MPLS în contextul transmisiunilor multimedia
Prof. dr. ing. Victor CROITORU
2014
Locație: ETTI
Răzvan MIALTU
O implementare a metodelor matematice de auto-validare în sistemele de procesare de semnal
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2014
Locație: ETTI
Victor Mihai NIȚU
Analiza expunerii la unde electromagnetice, produse de sistemele de telefonie mobilă
Prof. dr. ing. George LOJEWSKI
2014
Locație: ETTI
Carmen PĂTRAȘCU
Contribuții în domeniul prelucrării avansate de semnal pentru măsurători coerente ale deplasărilor de mici dimensiuni
Prof. dr. ing. Vasile LĂZĂRESCU
2014
Locație: ETTI
Diana PIPER
Contribuții la analiza interacțiunilor semnalelor biomedicale / Contributions to interaction analysis of biomedical signal
Prof. dr. ing. Rodica STRUNGARU
2014
Locație: ETTI
Roxana REBIGAN
Tehnologii de realizare a structurilor micronice și submicronice, cu profil 3D cu aplicații în fotonică
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2014
Locație: ETTI
Alexandru RUSU
Gated diode operated în breakdown regime
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2014
Locație: ETTI
Horațiu SACHELARIE
Metode de simulare a percepţiei umane în sisteme cu inteligenţã artificialã
Prof. dr. ing. Radu ZACIU
2014
Locație: ETTI
Valeriu SAVU
Contribuții la selecția și prelucrarea impulsurilor radio produse de radiațiile cosmice în condițiile specifice unui observator construit în mediu salin
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2014
Locație: ETTI
Cristian Lucian STANCIU
Algoritmi și soluții de implementare pentru suprimarea ecoului în sisteme stereo
Prof. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ
2014
Locație: ETTI
Cătălin STOICHIȚĂ
Modul compact de microscop optic în camp apropiat
Prof. dr. ing. Gheorghe STANCIU
2014
Locație: ETTI
George SUCIU
Contribuții la teoria și implementarea aplicațiilor de comunicații pe platforma Cloud Computing
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2014
Locație: ETTI
Iulian Alexandru TIHON
Achiziția de date în contextul rețelelor de comunicații cu topologie variabilă
Prof. dr. ing. Victor CROITORU
2014
Locație: ETTI
Andrei ȚUGUI
Accelerator grafic pentru RMN folosind Connex Array
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2014
Locație: ETTI
Vlad Marian VĂLEANU
Soluții de achiziție și transmitere de date de performanță umană cu aplicații în sisteme pentru protecția sănătății persoanei prin teleasistență
Prof. dr. ing. Teodor PETRESCU
2014
Locație: ETTI
Victor VLĂDĂREANU
Contribuții la controlul inteligent al roboților autonomi echipați cu sisteme multisenzori
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2014
Locație: ETTI
Marius Constantin VOCHIN
Metode de virtualizare în contextul internetului viitor
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2014
Locație: ETTI
Carmen VOICU
Analiza și imbunătățirea performanțelor sistemelor de tip multiutilizator în cazul canalelor afectate de fading
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2014
Locație: ETTI
Ruxandra VRÂNCEANU
Detecția proceselor cognitive prin analiza automată a caracteristicilor ochilor din imagini digitale
Prof. dr. ing. Alexandru STOICHESCU
2014
Locație: ETTI
Răzvan Alexandru VULPE
Contribuții la optimizarea rețelelor de acces în sistemele de comunicații de generatia a 4-a
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2014
Locație: ETTI
Alexandru ZORILA
Contribuții la dezvoltarea unor stații automate de caracterizare a rezistenței materialelor și componentelor optice în camp laser
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2015
Locație: ETTI
Valentin ANDREI
Contribuții la dezvoltarea metodelor de analiză a scenelor auditive în vederea recunoașterii vorbirii continue
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2015
Locație: ETTI
Andrei ANGHEL
Analiza timp-frecvență și prelucrarea semnalelor SAR de înaltă rezoluție pentru monitorizarea infrastructurii critice / High resolution-Time frequency SAR signal pocessing for infrastructure monitoring
Prof. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ
2015
Locație: ETTI
Radu Alexandru BADEA
Soluții de virtualizare și flexibilizare pentru internetul viitorului
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2015
Locație: ETTI
Raluca BOIA (BUTNARU)
Sisteme antrenabile pentru recunoașterea obiectelor în imagini / Machine learning systems for embedded devices
Prof. dr. ing. Radu DOGARU
2015
Locație: ETTI
Alina Cristina BUNEA
Contribuții la antene de unde milimetrice pentru aplicații de imagistică
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2015
Locație: ETTI
Alexandru CARANICA
Optimizări în recunoaștrea limbajului vorbit
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2015
Locație: ETTI
Ioana DUMITRACHE
Metode de inspirație naturală în analiza imaginilor cu aplicații în diacnoză dermatoscopică
Prof. dr. ing. Radu DOGARU
2015
Locație: ETTI
Andreea FAZACAȘ
Contribuții la studiul fenomenelor neliniare în sisteme optice Micro și Nano, structurate cu aplicații
Prof. dr. ing. Paul STERIAN
2015
Locație: ETTI
Petru Bogdan Cristian HUREZEANU
Contribuții la procesare semnalelor biomedicale: Detecția precoce a sarcinilor cu grad sporit de risc
Prof. dr. ing. Rodica STRUNGARU / Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2015
Locație: ETTI
Cătălin Alexandru MITREA
Tehnici de clasificare după conținut cu aplicații în sistemele de supraveghere video
Prof. dr. ing. Radu DOGARU
2015
Locație: ETTI
Cătălin Corneliu PARVULESCU
Micro - nanostructuri: Tehnici de fabricație optimizate
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2015
Locație: ETTI
Răzvan PAȘCU
Modele și tenhnologii de realizare de senzori pe carbură de siliciu (SiC) pentru medii ostile
Prof. dr. ing. Dan DASCĂLU
2015
Locație: ETTI
Mirel Ciprian PĂUN
Aplicații ale echipamentelor radio reconfigurabile în radiogoniometrie
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2015
Locație: ETTI
Marian Cătălin POPESCU
Tehnici speciale SEM de caracterizare în secțiune a răsinilor acrilice dentare
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2015
Locație: ETTI
Gheorghe PRISTAVU
Caracterizarea diodelor SCHOTTKY pe carbură de siliciu pentru aplicații de înaltă temperatură și tensiune
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2015
Locație: ETTI
Anamaria RĂDOI
Information theoretical methods for understanding multidimenional signals. Application to multispectral and multitemporal data interpretation
Prof. dr. ing. Alexandru STOICHESCU
2015
Locație: ETTI
Doinița Marina SAMOILĂ (CHIRIȚĂ)
Procedee de control automat al proceselor multivariabile și al proceselor cu structură variabilă
Prof. dr. ing. Alexandru STOICHESCU
2015
Locație: ETTI
Sandel SIMION
Metode interferometrice pentru sincronizarea în timp real a fasciculelor laser cu pulsuri ultarscurte
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2015
Locație: ETTI
Mihaela Andreea STAN
Studiul metodelor parametrice pentru extragerea și clasificarea informației imaginilor SAR-Sentinel
Prof. dr. ing. Alexandru STOICHESCU
2015
Locație: ETTI
George Valentin STOICA
Tehnici pentru eficientizarea modelării și simulării sistemelor celular neliniare prin utilizarea procesoarelor grafice
Prof. dr. ing. Radu DOGARU
2015
Locație: ETTI
Emmanuel Nyam TADDY
Sisteme inteligente pentru managementul energiei solare
Prof. dr. ing. Vasile LĂZĂRESCU
2015
Locație: ETTI
Cosmin Andrei TAMAȘ
Contribuții la studiul compatibilității electromagnetice pentru sursele în comutație destinate echipamentelor de telecomunicații
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2015
Locație: ETTI
Mihaela Roxana TOMESCU (IONIȚĂ)
Metasuprafețe plasmonice pentru aplicații în componente optice
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2015
Locație: ETTI
Denis Emanuil TRANCĂ
Tehnici noi de microscopie optică de înaltă rezoluție
Prof. dr. ing. Gheorghe STANCIU
2015
Locație: ETTI
Anca-Gabriela VASILICĂ
Design considerations for low-power integrated LED drivers
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2012
Locație: ETTI
Cornel CONSTANTIN
Analiza fiabilităţii software-ului
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2012
Locație: ETTI
Radu HRISTU
Studii asupra structurilor laser semiconductoare cu inel cuantic fotonic şi asupra unor materiale şi nanocristale semiconductoare folosind tehnici microscopice cu baleiaj al fasciculului laser
Prof. dr. ing. Stanciu GEORGE
2012
Locație: ETTI
Ilyas AZEM
Design and analysis of chaos based enciphering methods using information theory and statistic
Prof. dr. ing. Adriana VLAD
2012
Locație: ETTI
Silvia-Maria BĂTRÂNEANU
Advanced visualization system for monitoring in real time the data acquisition network for the ATLAS LHC detector
Prof. dr. ing. Vasile BUZULOIU
2012
Locație: ETTI
Salim GHOGGALI
Contributions au traitement et à l'analyse des EEG et des implémentations dans un DSP
Prof. dr. ing. Rodica STRUNGARU
2012
Locație: ETTI
Radu LUPU
Probleme de securitate a informaţiilor în reţelele integrate de telecomunicaţii: contribuţii la optimizarea procedurilor pentru autentificarea terminalului în transferul de mobilitate
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2012
Locație: ETTI
Octaviana DATCU
Encryption/decryption methods using chaotic systems: analysis based on statistical methods and control system theory
Prof. dr. ing. Adriana VLAD
2012
Locație: ETTI
Valentin ŞTEFĂNESCU
Study of the chaotic behaviour of an Alpazur oscillator
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2012
Locație: ETTI
Adrian JOIȚĂ
Analiza şi proiectarea optimală a circuitelor de tip Charge Pump
Prof. dr. ing. Marcel PROFIRESCU
2012
Locație: ETTI
Ştefan ROȘU
Tehnici eficiente de modulaţie PWM pentru convertoare electronice de putere
Prof. dr. ing. Constantin RĂDOI
2012
Locație: ETTI
Virgil ILIAN
Probleme de fiabilitate şi siguranţă în funcţionare a roboţilor autonomi
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2012
Locație: ETTI
Lucian PETRICĂ
A SIMD Approach to Thread Matching for Interleaved Multithreading
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2012
Locație: ETTI
Andreea BONEA
Development of electronic structures used in flexible organic electronics on large area (FOLAE
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2012
Locație: ETTI
Bogdan MIHĂILESCU
Investigaţii privind compatibilitatea electromagnetică a modulelor electronice de comandă a maşinilor electrice de mică şi medie putere
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2012
Locație: ETTI
Lucian PERIȘOARĂ
Aplicarea codurilor turbo şi a codurilor spaţiu-timp în comunicaţii wireless
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2012
Locație: ETTI
Dragoș SĂCĂLEANU
Reducerea consumului energetic prin procesarea şi transmiterea datelor în cadrul reţelelor de senzori inteligenţi wireless
Prof. dr. ing. Vasile LĂZĂRESCU
2012
Locație: ETTI
Casandra RUSU
Procesarea digitală a semnalului în sisteme globale de navigaţie prin satelit
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2012
Locație: ETTI
Miruna PAȘCA
Methods of performance improvement for Romanian continuous speech recognition task
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU
2012
Locație: ETTI
Andreea BRODEALĂ
Structuri capacitive în circuitele electronice moderne
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2012
Locație: ETTI
Bogdan APETRECHIOAIA
Sisteme de recunoaştere a caracterelor în imagini
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2012
Locație: ETTI
Cătălin ZORILĂ
Contribuţii la realizarea sistemelor de conversie a vocii şi de creştere a inteligibilităţii vorbirii în condiţii de zgomot
Prof. dr. ing. Dumitru STANOMIR
2012
Locație: ETTI
Radu BĂZĂVAN
Stimularea electrică cerebrală în buclă închisă
Prof. dr. ing. Rodica STRUNGARU
2012
Locație: ETTI
Mihai-Ștefan TEODORESCU
Studiul influenţei stării de tensiuni şi a vitezei de deformare asupra tendinţei de rupere.
Prof. dr. ing. Constantin RĂDOI
2012
Locație: ETTI
Costel CIUCHI
Contribuţii la dezvoltarea unui sistem informatic pentru procese decizionale: modelarea securităţii sistemelor informatice
Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV
2012
Locație: ETTI
Andrei SEVCENCO
Modele analitice pentru tranzistoare MOS submicronice în aplicaţii analogice
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2012
Locație: ETTI
Liviu RĂDOIAȘ
Stabilizatoare de tensiune de precizie pentru aplicaţii special
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2012
Locație: ETTI
Bogdan Alexandru OFRIM
Sistem de testare şi măsurare automată a dispozitivelor electronice realizate pe semiconductoare de bandă largă
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2012
Locație: ETTI
Dragoș-Mihai OFRIM
Optimizarea consumului energetic şi a transmisiei informaţiei în reţelele de senzori wireless
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2012
Locație: ETTI
Mioara PETRUȘ
Cercetări asupra interacţiei dintre radiaţia laser şi ţesut cu aplicaţii în oto-rino-laringologie
Prof. dr. ing. Stanciu GHEORGHE
2013
Locație: ETTI
Marius LEAHU
Access control in the ATLAS TDAQ online cluster
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2013
Locație: ETTI
Lucian LEAHU
Analysis and predictive modeling of the performance of the ATLAS TDAQ network
Prof. dr. ing. Dan STOICHESCU
2013
Locație: ETTI
Marian CREȚU
Tehnici de criptare a informaţiei
Prof. dr. ing. Marin DRĂGULINESCU
2013
Locație: ETTI
Florin COMĂNESCU
Dispozitive pe bază de materiale transparente cu aplicaţii în Optoelectronică
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2013
Locație: ETTI
Radu IORGA
Hybrid multicast trees in multimedia environments
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2013
Locație: ETTI
Svetlana SEGĂRCEANU
Aplicaţii biometrice bazate pe amprenta vocală
Prof. dr. ing. Rădoi CONSTANTIN
2013
Locație: ETTI
Tiberiu ZAHARIA
Algoritmi de recunoaştere automată a vorbirii în medii cu zgomot
Prof. dr. ing. Rădoi CONSTANTIN
2013
Locație: ETTI
Alexandru MARȚIAN
Utilizarea eficientă a spectrului RF folosind tehnologia radio cognitiv
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2013
Locație: ETTI
Laurenţiu TEODORESCU
Sistem automat de măsură şi achiziţie de date pentru testarea dispozitivelor realizate pe semiconductori de bandă largă
Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU
2013
Locație: ETTI
Constantin CERCEL
Contribuţii la implementarea sistemelor avansate de conducere şi monitorizare a proceselor industriale
Prof. dr. ing. Anton MANOLESCU
2013
Locație: ETTI
Horaţiu SACHELARIE
Metode de simulare a percepţiei umane în sisteme cu inteligenţă artificială
Prof. dr. ing. Radu ZACIU
2013
Locație: ETTI
Tudor CULDA
Explorarea câmpului sonor în spaţii închise în vederea amprentării acustice şi a ameliorării performanţelor acustice ale încăperii
Prof. dr. ing. Dumitru STANOMIR
2013
Locație: ETTI
Cristina STOICA
Soluţii colaborative de instruire multimedia în medii distribuite
Prof. dr. ing. Vasile LĂZĂRESCU
2013
Locație: ETTI
Elif Tuba CELIK
Signal analysis contributions to wireless sensor networks
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2013
Locație: ETTI
Ionuț MIRONICĂ
Tehnici Inteligente pentru Analiza și Clasificarea Colecțiilor de Baze de Date Multimedia / Intelligent Techniques for Multimedia Databases Collections Analysis and Classification
Prof. dr. ing. Radu DOGARU
2013
Locație: ETTI
Oana MIȚĂ
Simulation and design of photonic crystal based devices with 2D periodicity
Prof. dr. ing. Paul SCHIOPU
2013
Locație: ETTI
Mihai Daniel ILIE
Cercetări privind metode de animaţie facială 3D
Prof. dr. ing. Dumitru STANOMIR
2013
Locație: ETTI
Mihaela PANTAZICĂ
Contributions regarding the influence of the layout design on the reliability of the reflow soldering process
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2013
Locație: ETTI
Cătălin NEGREA
Contribuţii privind optimizarea proiectării modulelor electronice solicitate termic
Prof. dr. ing. Paul SVASTA
2013
Locație: ETTI
Maria-Cristina MUNTEANU
Soluţii radio de co-planificare spectrală în reţelele de telecomunicaţii mobil
Prof. dr. ing. George LOJEWSKI
2013
Locație: ETTI
Radu MARINESCU
Bests signal selection with automatic delay compensation in VoIP environment
Prof. dr. ing. Corneliu BURILEANU.
2013
Locație: ETTI
Călin BÎRA
Programming environment for parallel accelerators
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
2013
Locație: ETTI
Andrei BĂRAR
Tehnici avansate pentru vederea artificială
Prof. dr. ing. Victor NEAGOE
2013
Locație: ETTI
Mihai STOICA
Tehnici de inteligenţă artificială pentru recunoaşterea formelor în imagistica satelitară
Prof. dr. ing. Victor NEAGOE
2013
Locație: ETTI
Valentin VELICAN
Algoritmi pentru identificarea, evaluarea şi corectarea deficienţelor audio-verbale
Prof. dr. ing. Rodica STRUNGARU
2013
Locație: ETTI
Marius ROTARU
Algoritmi adaptivi pentru îmbunătăţirea semnalului vocal
Prof. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ
2013
Locație: ETTI
Anisia FLORESCU
Algoritmi de estimare a vectorilor rari
Prof. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ
2013
Locație: ETTI
Dana POPESCU
Contribuţiila dezvoltarea unor metode şi tehnici de analiză şi caracterizare a dispozitivelor cu cristale fotonice
Prof. dr. ing. Paul STERIAN
2013
Locație: ETTI
Victor-Mihai NIȚU
Analiza expunerii la unde electromagnetice produse de sistemele de telefonie mobil
Prof. dr. ing. George LOJEWSKI
2013
Locație: ETTI
Nicolae ANTONIE
Contribuţii la dezvoltarea sistemelor de achiziţie utilizate la conducerea proceselor industriale
Prof. dr. ing. Anton MANOLESCU
2013
Locație: ETTI
Gheorghe SUCIU
Contribuţii la teoria şi implementarea aplicaţiilor de comunicaţii pe platformă Cloud Computing
Prof. dr. ing. Simona HALUNGA
2013
Locație: ETTI
Andrei-Vasile IORDACHE
LinkTehnologia LTE Analiza performanţelor realizate de reţelele LTE
Prof. dr. ing. Ion MARGHESCU
2013
Locație: ETTI
Octavian Adrian HODEA
Noi aplicaţii ale metodelor statistice în prelucrarea informaţiei
Prof. dr. ing. Adriana VLAD