Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației finanțează permanent performanța. Doctoranzii pot beneficia în cadrul școlii de surse de finanțare suplimentare, prin:

 • Burse doctorale finanțate de Ministerul Educației Naționale în cuantum de 1.550 lei pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii I şi II de studii și respectiv de 1.800 lei pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul III de studii (vezi Ordin 3329/2018 [link]). Acordarea burselor se face la admiterea la programul de studii doctorale prin concurs, pe criterii de performanță.
 • Burse doctorale finanțate prin programele dedicate finanțate prin Fonduri Structurale. Disponibilitatea acestora depinde de existența în derulare a unor astfel de proiecte în cadrul UNSTPB ce sunt gestionate de Direcția Fonduri Europene [link]. Proiectele și condițiile de participare sunt anunțate din timp pe pagina web a școlii. Până în prezent, școala doctorală a beneficiat de astfel de burse, ca de exemplu din proiectele:
  • POCU MySMIS 125125 Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A–succes), 2019 – 2021.
  • POSDRU ID 155420 Promovarea știinţei şi calităţii în cercetare prin burse doctorale (PROSCIENCE), 2015 – 2016.
 • Burse doctorale oferite de companiile cu care școala doctorală are contracte de colaborare. Disponibilitatea acestora este gestionată de Conducătorii de doctorat și depinde de tematica tezei de doctorat.
 • Burse doctorale oferite de partenerii de cotutelă internațională pentru stagiile de cercetare realizate la aceștia. Disponibilitatea acestora depinde de realizarea unei teze în cotutelă și este gestionată de Conducătorul de doctorat.
 • Burse doctorale de mobilitate în străinătate. Acestea finanțează în principal mobilitatea internațională la universități de prestigiu din străinătate. Mai multe informații sunt prezentate aici [link].
 • Finanțarea cercetării doctorale din proiecte de cercetare/dezvoltare naționale și internaționale, cu mediul academic sau industrial, prin participarea în echipa de cercetare a proiectelor. Gestionarea acestora se realizează de către Directorul sau Responsabilul de proiect cât și de Conducătorul de doctorat. Proiectele desfășurate în cadrul școlii doctorale sunt prezentate aici [link].

Finanțarea publicării

PubArt UPB: prin programul pentru susținerea publicării articolelor și comunicărilor științifice PubArt, UNSTPB finanțează publicarea articolelor indexate WOS. Mai multe informații pentru accesarea finanțării sunt aici [link].

PRECISI UEFISCDI: prin programul premierea rezultatelor cercetării (articole), PRECISI, UEFISCDI premiază financiar articolele publicate în reviste indexate WOS din Q1 și Q2. Mai multe informații sunt aici [link].

Dezvoltarea în carieră

UPB și scoala doctorală au o politică activă, continuă, de prevenire a abandonului școlar, de dezvoltare în carieră, de incluziune pe piața muncii, de antreprenoriat, prin oferirea de sprijin material, burse, orientare în carieră și consiliere psihopedagogică prin:

 • Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) [link].
 • Proiecte specifice, precum:
  • POCU MySMIS 133115, Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE) [link], 2020 – 2022.
  • POCU MySMIS 133168, Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților practice în inginerie (MAXIMUS) [link], 2020 – 2022.
  • POCU MySMIS 131213, Pregatire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC) [link], 2020 – 2022.
  • POCU MySMIS 125202, Profesori inovatori-studenti antreprenori! (PISA) [link], 2019 – 2021.
  • POCU MySMIS 124635, Antreprenoriat competent în rândul tinerilor – învățământ inovativ pentru viitor (ACTIV) [link], 2019 – 2021.
  • POCU MySMIS 124651, Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale [link], 2019 – 2021.
  • POCU MySMIS 123847, Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC) [link], 2019 – 2022.

Sprijin social

Pe lângă finanțările menționate mai sus, UNSTPB și Școala Doctorală vin permanent în sprijinul studenţilor din medii defavorizate, prin acordarea unor ajutoare sociale: gratuitate la cazare pentru copiii proveniţi de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi, ajutoare sociale, reduceri la regia de cămin, burse și premii care au în vedere încurajarea excelenței; susţin suplimentar studenţii în programe de mobilitate ale Uniunii Europene, acordă premii şefilor de promoţie, burse studenţilor care desfăşoară activităţi în campusul Regie şi Leu, precum şi alte burse speciale. Mai multe informații se găsesc aici [link].