Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Adresa poștală: Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, 061071, București, România
Locație: Facultatea ETTI, corpul A, sala AM005 și A417
Telefon: +4021 402 48 67, +4021 402 47 04
Email: sdetti@upb.ro