Înființată în aprilie 2012, Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (SD-ETTI) din cadrul Universității Politehnica din București (UPB), organizează studii doctorale avansate în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale. Aceasta găzduiește anual peste 250 de doctoranzi și are 51 de conducători de doctorat, personalități de renume din domeniu. Până în prezent, a format mai mult de 200 de doctori ingineri. Cu mii de publicații în reviste și conferințe din fluxul principal de diseminare, brevete de invenție și produse, zeci de proiecte implementate, naționale și internaționale, atât din mediul academic cât și din industrie și o infrastructură de cercetare performantă, este cea mai prestigioasă școală doctorală ETTI din România. SD-ETTI este o școală doctorală internațională, găzduind anual mai mulți doctoranzi străini iar o parte din tezele de doctorat fiind realizate în cotutelă cu universități din întreaga lume.

Colaborări companii


Noutăți

DatăInformații generale
2021-09-01

#Admitere2021# informațiile cu privire la concursul de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată pentru anul 2021 sunt disponibile aici https://www.sdetti.upb.ro/admitere-postdoc2021.html.

2021-04-19

#Admitere2021# informațiile cu privire la concursul de admitere la programul de studii doctorale pentru anul 2021 sunt disponibile aici https://www.sdetti.upb.ro/admitere-doctorat2021.html.

2020-12-30

Pe data de 27 decembrie 2020 a inceput, la nivel național, campania de vaccinare anti COVID-19.

Anunțuri susțineri teze de doctorat

SusținereDoctorandConducător doctorat
2021-09-27 12:00
Microsoft Teams
Andra-Isabela-Elena ȚAPU (CIOBANU)
Contribuții la asigurarea calității serviciului în rețele 5G multi-domenii și feliate, prin management, orchestrare și virtualizare / Contributions to quality of service assurance in 5G multi-domain sliced networks through management, orchestration and virtualization
Prof. dr. ing. Eugen BORCOCI
2021-09-27 16:00
Microsoft Teams
Eugen NEACŞU
Protecția integrată a sistemelor informatice critice / Integrated protection of critical information systems
Prof. dr. ing. Paul ȘCHIOPU
2021-09-28 11:00
Microsoft Teams
Cristian A. MONEA
Contribuții la implementarea unui sistem de procesare și analiză de semnal utilizat în spectroscopia de rezonanță nucleară cuadrupolară / Contributions to the implementation of a signal processing and analysis system for nuclear quadrupole resonance spectroscopy
Prof. dr. ing. Nicu BIZON
2021-09-29 10:00
Microsoft Teams
Gabriel BANARIE
Senzori de temperatură monolitici avansați / Advanced monolithic temperature sensors
Prof. dr. ing. Mircea BODEA
2021-09-29 14:00
Microsoft Teams
Alexandru-Cosmin GRIVEI
Metode și algoritmi de extracție și căutare de informații în serii temporale de imagini satelitare / Methods and algorithms for information retrieval and search in satellite image time series
Prof. dr. ing. Mihai DATCU
2021-09-30 14:00
Microsoft Teams
Paul Liviu Aurel DIACONESCU
Contribuții la optimizarea și aplicațiile modelului deep convolutional neural networks / Deep convolutional neural networks
Prof. dr. ing. Victor-Emil NEAGOE
CC banner image credits (from left to right, top to bottom): hdfondos.eu, pxhere.com, phys.org, BelleDeesse, asawin, geralt, John Paul, TheDigitalArtist, David Baillot, hpgruesen, genk.mediacdn.vn, wallpaperflare.com, Venus Fomby, MTheiler, asawin.