Şcoala Doctorală de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este constituită şi funcţionează în concordanță cu următoarele regulamente la nivelul Universității Naționalr de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (vezi și informații CSUD [link]):

  • Carta Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București [link].
  • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București [link].
  • Regulamentul de funcționare al Şcolii Doctorale de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei [RO link și EN link].
  • Regulamentul privind Abilitarea și acordarea calității de Conducător de doctorat în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București [link].
  • Metodologia de desfăşurare a Concursului pentru funcția de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București [link].
  • Regulamentul privind Organizarea alegerilor conducerilor Școlilor Doctorale în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București [link].
  • Metodologia privind Organizarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București [link].