Şcoala Doctorală de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este constituită şi funcţionează în concordanță cu următoarele regulamente la nivelul Universității Politehnica din București (vezi și informații CSUD [link]):

  • Carta Universității Politehnica din București [link].
  • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea Politehnica din București [link].
  • Regulamentul de funcționare al Şcolii Doctorale de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei [RO link și EN link].
  • Regulamentul privind Abilitarea și acordarea calității de Conducător de doctorat în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, Universitatea Politehnica din București [link].
  • Metodologia de desfăşurare a Concursului pentru funcția de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, Universitatea Politehnica din București [link].
  • Regulamentul privind Organizarea alegerilor conducerilor Școlilor Doctorale în cadrul Universității Politehnica din București [link].
  • Metodologia privind Organizarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității Politehnica din București [link].