Admitere

Concurs organizat, de regulă, la  începutul fiecărui an universitar. Au dreptul să participe absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, obţinută în ţară sau străinătate. Concursul constă într-un colocviu şi un examen la limba engleză.

Studii

Programul doctoral  are două cicluri, Programul de studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţifică. Ambele se desfăşoară pe baza unor programe stabilite de conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare.

Teza

Trebuie să probeze cunoaşterea ştiinţifică a subiectului studiat şi să aducă  contribuţii originale la dezvoltarea acestuia. Teza de doctorat şi  anexele sunt documente publice. Teza se redactează şi se susţine în limba romană/engleză.

   

Conducători

52 de profesori şi conferenţiari, conducători de doctorat, îndrumă şi evaluează activitatea doctoranzilor pe toata durata studiilor doctorale. Alături de conducători, funcţionează comisii de îndrumare formate din cadre didactice şi specialişti din institute şi companii.